Hoogbegaafdheid

Advies

Schouten-Consult geeft deskundig en praktisch Hoogbegaafdheid Advies aan ouders van een hoogbegaafd kind en aan onderwijsinstellingen, zoals scholen. Onze uitgebreide en praktische kennis over hoogbegaafdheid delen we graag. We leren je omgaan met de valkuilen en talenten van je hoogbegaafde kind of leerling.

Gedegen kennis over hoogbegaafdheid ontbreekt vaak

De ervaring leert dat kennis op het gebied van hoogbegaafdheid bij veel instanties waar je dit zou mogen verwachten zeer beperkt is, of zelfs helemaal ontbreekt. Daar zijn in veel gevallen plausibele redenen voor. Denk aan beperkte budgetten in het onderwijs, het politieke klimaat en keuzes die gemaakt worden (meer geld en aandacht gaat uit naar de andere kant van het spectrum) en de (onterechte) vaststelling dat hoogbegaafdheid maar weinig voorkomt. Bovendien is hoogbegaafdheid geen wezenlijk onderdeel van de opleiding van bijvoorbeeld leraren, orthopedagogen of psychologen, terwijl je dit wel zou verwachten.

Het herkennen van hoogbegaafdheid is vaak lastig

Sommige hoogbegaafde leerlingen laten wisselende, of zelfs overwegend ‘slechte’ resultaten zien op school. Ook op andere vlakken laten zij niet blijken wat hun potentie in werkelijkheid is. Soms heeft een kind zich dermate aangepast dat het zichzelf totaal niet meer laat zien. Hoe herken je zo’n kind dan als hoogbegaafd?

Je kunt hier op diverse manieren achterkomen. Dit betekent wel dat je moet weten naar welke kenmerken je op zoek moet gaan. Dit kan ook betekenen dat je op zoek moet gaan naar hoe een kind als baby of peuter was, omdat het zich al snel kan hebben aangepast aan wat ‘normaal’ is en hoe het (wel) geaccepteerd werd door de omgeving.

Uitbreiding kennis over hoogbegaafdheid biedt kansen!

Advies inwinnen over hoogbegaafdheid en daarmee het verhogen van kennis over hoogbegaafdheid biedt kansen voor alle partijen. Als een hoogbegaafde op de juiste manier wordt aangesproken op zijn of haar potentieel, dan betekent dat dat hij of zij tot veel in staat is.

De hoogbegaafde zelf zal hierdoor succesvoller worden in zijn of haar leven en hierdoor gelukkiger zijn.

Voor de school van een hoogbegaafde leerling betekent dit een verhoging van de leeropbrengsten, het beter voldoen aan de wet op passend onderwijs, vermindering van de werkdruk van het onderwijzend personeel en meer werkvreugde.

Voor een werkgever van een hoogbegaafde werknemer levert het op een juiste manier omgaan met een hoogbegaafde werknemer een ideale werknemer op, die veel toegevoegde waarde kan bieden. Dit zijn vaak de werknemers die met nieuwe inzichten of verbeteringen komen, waardoor je organisatie beter functioneert.

Advies bij hoogbegaafdheid is een investering in de toekomst

Wij merken nogal eens dat het onderwijs of onderwijs-gerelateerde instellingen advies inwinnen over hoogbegaafdheid en daarmee hun kennis vergroten over hoogbegaafdheid zien als kostenpost. Ook krijgt het thema hoogbegaafdheid veelal een lage prioriteit. Dat is niet alleen jammer. Het is een gemiste kans. Zie advisering over en het opdoen van (extra) kennis specifiek over hoogbegaafdheid als een investering die je veel oplevert. Alle partijen hebben hier voordeel van. Het verdient zich terug. Het is een goede investering in de toekomst van je kind of organisatie, maar ook voor de samenleving als geheel.

Schouten-Consult adviseert ouders en (onderwijs)instellingen over en bij hoogbegaafdheid

Schouten-Consult geeft advies over en bij hoogbegaafdheid. Wij adviseren hoe je het potentieel van jezelf of je hoogbegaafde leerling of werknemer tot bloei kunt laten komen. Welke randvoorwaarden zijn nodig? Wat moet je doen en wat juist niet? Neem vrijblijvend contact met ons op als je meer wilt weten.

Wij adviseren ouders van hoogbegaafde kinderen in de zoektocht naar het bieden van de juiste randvoorwaarden waarin hoogbegaafde kinderen tot ontplooiing kunnen komen en zich daardoor gelukkigere zullen voelen. Hoe ga je met school om? Is testen zinvol?  Welke testen zijn er en welke is het beste voor mijn kind? Hoe krijg ik draagvlak binnen school? School denkt aan ADHD, moet ik mijn kind laten onderzoeken? Etcetera.

Daarnaast adviseren wij (onderwijs)instellingen – zoals scholen en gerelateerde organisaties – indien zij niet of niet voldoende (specialistische) kennis over hoogbegaafdheid in huis hebben en daar iets aan willen doen, of medewerkers die bijvoorbeeld een een opfriscursus willen volgen over hoogbegaafdheid of dat nodig hebben. Wij hebben een divers aanbod van diensten die daarvoor geschikt zijn. Ook adviseren wij hoe deze kennis in de praktijk te brengen en hoe deze het beste toegepast kan worden in de bedrijfsvoering of uitoefening van het vak van leraar of orthopedagoog.

Zakelijk aanbod

Training & Lezingen

Schouten-Consult biedt een divers aanbod van lezingen, workshops, trainingen en cursussen over hoogbegaafdheid. Wij geven daarbij antwoorden op vragen als: Wat is hoogbegaafdheid? Hoe herken je het? Hoe ga je er zelf mee om? Hoe ga je met een hoogbegaafde om als leraar of als school? Heeft iedere hoogbegaafde hetzelfde nodig? Wat zijn de risico’s waar je mee te maken krijgt als school? Hoe regel je alles praktisch? Hoe communiceer je met ouders van een hoogbegaafd kind?

Schouten-Consult biedt altijd maatwerk, dus iedere wens kunnen wij naar behoefte invullen.

Voor wie

Interessant voor bijvoorbeeld scholen, gemeenten, overige overheidsinstellingen, etc.

Locatie

Op klantlocatie (on-site) of in onze praktijkruimte (voor kleinere gezelschappen t/m ca. 6 personen).

Contact

Indien je voor jouw school of instelling een bepaalde trainingswens of cursusbehoefte hebt, of indien je geïnteresserd bent in een lezing over hoogbegaafdheid, en je wilt hier verder invulling aan geven, neem dan contact met ons op. Dan bespreken we de mogelijkheden. 

Advies

Als organisatie kun je Schouten-Consult inhuren voor zaken die spelen op het gebied van hoogbegaafdheid. Denk aan:

  • Inventarisatie kennisbehoefte over hoogbegaafdheid binnen de organisatie.
  • Tijdelijke of ad hoc ondersteuning van functionarissen bij wie mogelijk benodigde diepgaande specialistische kennis omtrent hoogbegaafdheid ontbreekt.
  • Ondersteuning van organisaties die veelvuldig in gesprek zijn met ouders over hun hoogbegaafd kind(eren).
  • Inhuur ter ondersteuning van ouders die worstelen hoe met hun hoogbegaafde kind(eren) om te gaan.
  • Advies bij overleg en invulling van een OPP igv hoogbegaafdheid. Wat heeft dit specifieke kind nodig? Inclusief direct contact met ouders en kind. De invulling kunnen wij op basis daarvan adviseren.

Voor wie

Interessant voor bijvoorbeeld scholen, samenwerkingsverbanden in het onderwijs, gemeentelijke of andere overheidsinstanties.

Contact

In geval deze of andere vraagstukken op het gebied van hoogbegaafdheid spelen binnen jouw organisatie en je daar niet uit komt, of het niet geregeld krijgt, neem dan contact met ons op. Wij komen samen met jou of jouw organisatie tot een geschikte invulling, aanpak of oplossing.

Interim

Schouten-Consult biedt interim invulling of ondersteuning van een hoogbegaafdheidsexpert of gerelateerde functionaris op dit (kennis)gebied binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld als een functionaris tijdelijk zijn of haar functie niet kan uitoefenen, of als er behoefte is aan invulling van een tijdelijke rol op het gebied van hoogbegaafdheid.

Voor wie

Interessant voor bijvoorbeeld scholen, samenwerkingsverbanden in het onderwijs, gemeentelijke of andere overheidsinstanties.

Contact

Indien je op dit gebied voor jouw school of instelling een bepaalde behoefte hebt en je wilt hier verder invulling aan geven, neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

Tamara

Gert-Jan

Tamara & Gert-Jan

Heb je interesse in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op!

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen

Menu

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen