Relatietherapie

Hebben jij en je partner relatieproblemen? Is er sprake van een dreigende scheiding? Is één van jullie vreemdgegaan? Of zitten jullie in een sleur? Wellicht hebben jullie al relatietherapie geprobeerd, maar telkens zonder het gewenste resulaat? Met Relatietherapie van Schouten-Consult zijn de meeste relatieproblemen en zelfs een heftige relatiecrisis oplosbaar, ook als dat onmogelijk lijkt. Door onze unieke aanpak boeken wij snel resultaat en is de slagingskans hoog. Onze werkwijze is nuchter en praktisch. En altijd maatwerk. Wij komen door onze doelmatige en efficiënte duo-aanpak snel tot de kern van de problemen. De duur en de kosten blijven zo beperkt ten opzichte van traditionele relatietherapie met een standaard methode en één therapeut.

Relatietherapie van Schouten-Consult 

Visie Relatietherapie met nuchtere maatwerk aanpak door Schouten-Consult

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van misverstanden, invulling, verschil in behoeften, wederzijdse afhankelijkheid of het overnemen van elkaars verantwoordelijkheden. Je past je mogelijk teveel aan aan de ander. De verhoudingen zijn in de loop van de tijd daardoor scheefgegroeid. Wij helpen je hier uit te komen.

Relatietherapie gaat niet over gelijk krijgen of een schuldige aanwijzen. Vaak wordt gedacht dat een relatietherapeut een soort scheidsrechter is, die één van de twee gelijk gaat geven, of een oordeel velt. Maar relatietherapie gaat niet over winnen, verliezen of je gelijk halen. Als je er langer bij stilstaat zul je ook beseffen dat het hier niet om draait. Het gaat erom dat je allebei weer gelukkig wilt zijn in de relatie. En dan is begrip voor elkaar belangrijker dan gelijk krijgen. Wederzijds begrip is een voorwaarde voor vertrouwen, veiligheid en het voelen van connectie, wat de weg vrij maakt voor liefde en intimiteit. En wij begeleiden jullie daarbij, zonder dat iets ‘moet’. Wij geven veel aandacht aan de onderlinge communicatie en het begrijpen van (het gedrag van) jezelf, de ander en de dynamiek tussen jullie beiden. Invulling zal plaatsmaken voor nieuwe inzichten en het gevoel iets te ‘moeten’ zal veranderen in rust en het willen streven naar een win-win situatie.

Wij zorgen ervoor dat gevoelens van onmacht, frustratie, eenzaamheid en schuldgevoel plaats maken voor vertrouwen, tevredenheid, verbondenheid en begrip. Je relatie wordt zoals jullie dit beiden willen, waarin jullie jezelf kunnen zijn en waar jullie je allebei prettig bij voelen. Je relatie wordt beter dan ooit!

Geef je relatie dus een kans om door te starten met relatietherapie van Schouten-Consult. In het beste geval ben je nog lang gelukkig samen. In het slechtste geval gaan jullie goed uit elkaar met begrip van de situatie.

Wat kun je van ons verwachten?

Altijd maatwerk

Wij staan voor maatwerk. Onze werkwijze stemmen we af op wat er bij jullie speelt. Ook is afstemming op de persoon van evident belang. Iedere persoon heeft weer een andere benadering nodig.

Geen vertraging of omwegen dus, omdat een standaard methode een bepaalde route voorschrijft. Het doel is direct te komen tot waar het om draait. Wij smeden het ijzer het liefst als het heet is. Ook buiten afspraken om is daarom contact mogelijk, telefonisch of via WhatsApp. Voor als iets niet kan wachten tot een volgende afspraak, of als een spoedig advies nodig is om escalatie te voorkomen.

Onze maatwerk aanpak betekent dat we niet uitgaan van standaard methodes. Wij werken daardoor gerichter en dus sneller naar het gewenste resultaat, met minder risico op verdere escalatie en dat tegen lagere kosten. Het traject is kort en krachtig.

Wij geven relatietherapie als stel (m/v)

Wij geven de relatietherapie samen als stel (lees meer over ons), dus met twee relatietherapeuten (m/v) tijdens een – zoals wij dat noemen – duo-consult. Dat biedt jou en je partner veel voordelen, waarbij geldt dat 1+1=3.

Er is minder kans op gevoelens van partijdigheid door één van de partners. Wij vullen elkaar aan qua kennis, karakter, ervaring en als persoon en zijn zo ook opgewassen tegen zeer sterke persoonlijkheden. Daarnaast vertegenwoordigen wij op deze wijze de man én vrouw en meestal ook beide karakters van jullie. Zo coachen wij vanuit de verschillen die er zijn tussen de twee seksen en karakters. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen in seksuele verlangens of de behoefte aan controle of vrijheid.

Deze manier van relatietherapie – of relatiecoaching – waarborgt wat nodig is: een veilige omgeving voor beide partners, onpartijdigheid, inlevingsvermogen, snelheid en kwaliteit. Onze duo-werkwijze verhoogt daarmee de slagingskans. De kosten blijven daarnaast beperkt door de effectieve en efficiënte werkwijze van twee therapeuten per sessie. Het gemiddeld aantal benodigde sessies is significant minder – ongeveer de helft – dan met één therapeut.

Daadkrachtige werkwijze – snel tot de kern

Voorop staat dat wij jou en je partner accepteren en respecteren zoals jullie zijn, zonder oordelen. Uiteraard ook ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of godsdienst. Wij zijn eerlijk, doortastend en begripvol en pakken de koe waar mogelijk direct bij de horens. Al in het eerste gesprek komen wij tot de kern en de hoofd-oorzaken van de problematiek. Jullie krijgen direct handvatten aangereikt. Wij houden jullie tijdens de gesprekken een spiegel voor. En wijzen ieder op zijn of haar rol of aandeel en hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen. Misverstanden helpen we uit de wereld om tot (wederzijds) begrip te komen. We geven hiervoor praktische (communicatie) tools. Jullie krijgen inzicht in de (gedrags)patronen en dynamiek binnen jullie relatie en hoe deze te veranderen. Je leert jezelf en elkaar begrijpen en beter kennen. Er komt ruimte voor wederzijds respect, gelijkwaardigheid, vrijheid en onafhankelijkheid. 

Nuchtere aanpak

Op een nuchtere manier wordt alles besproken, dus ook bijvoorbeeld intimiteit en seks. Niet klinisch of zweverig, maar gewoon zoals het is. Om tot rust te komen en om een lastig gesprek meer kans te geven helpt een ontspannen sfeer en omgeving. Wij dragen daar zelf aan bij door het niet te zwaar te maken, het luchtig te houden waar mogelijk, maar zonder de dingen te bagatelliseren. Het nuttigen van een glas wijn of bier kan daar bij horen. Er kan gelachen worden, maar er is ook ruimte voor boosheid en verdriet. Alles mag, niets hoeft.

Geen wachtlijst en ruime openingstijden

Wij vinden het belangrijk dat je snel bij ons terecht kunt als er sprake is van een relatiecrisis. Zo zorgen wij ervoor dat er voldoende ruimte in onze planning is voor urgente vragen of nieuwe cliënten. Daar reserveren we tijd voor. Daarnaast hanteren we ruime openingstijden. Als er buiten reguliere afspraken om iets speelt dat niet kan wachten tot de eerstvolgende afspraak, dan kun je ons bellen of appen en reageren wij snel. Ook buiten kantooruren. Sessies kunnen eventueel ook online plaatsvinden. De setting waarin we je ontvangen is professioneel en comfortabel. De sfeer is huiselijk.

Wij zorgen ervoor dat jij en je partner zich bij ons prettig en veilig voelen. We nodigen jullie uit dit tijdens een eerste consult zelf te ervaren. Dus wacht niet langer en neem contact met ons op.

Hoe ziet een relatietherapie traject bij Schouten-Consult er uit?

Relatietherapie-traject met nazorg bij Schouten-Consult

Onze dienstverlening ook online

Indien wenselijk bieden wij onze dienstverlening ook online aan door middel van video-conferencing.

Wij hebben de beschikking over professionele online communicatiemiddelen op grootscherm. Daarnaast maken wij gebruik van de meest gangbare video-conferencing tools, waaronder Zoom, Teams en Skype.

Tijdsduur traject en nazorg 

Als we jullie doelstellingen – die we vooraf vaststellen – bereikt hebben of als de weg daar naartoe structureel gevonden is, dan beëindigen we in overleg het traject. Dit is gemiddeld na 5 tot 7 sessies binnen een periode van 3 tot 4 maanden, afhankelijk van de problematiek en gekozen frequentie. Dat is niet het einde van jullie harde werken tijdens de sessies en de periodes daartussenin, maar het begin van de weg naar een gezonde relatie. Jullie staan er dan weer alleen voor. Dat kan soms best lastig zijn. Wij staan jullie daarom dan nog een periode bij met kosteloze nazorg.

De eerste 3 maanden na beëindiging van het traject zijn wij telefonisch of per WhatsApp bereikbaar voor korte hulpvragen als jullie er samen even niet uitkomen. Wij kunnen je dan voorzien van tips en adviezen of een luisterend oor zijn. De rust kan dan snel weer terugkeren.

Daarnaast bieden we na ieder kwartaal gedurende de eerste 9 maanden na beëindiging van het traject een nazorg-consult. Dat is een kort (telefonisch) consult van ca. 15 minuten en bedoeld om samen vast te stellen of jullie nog op de goede weg zitten.

Het kan voorkomen dat wij adviseren een aantal sessies terug te keren om mogelijk onbesproken of hardnekkige zaken die spelen (als)nog op te lossen.

Onze aanpak spreekt ook mannen aan en verhoogt de slagingskans

Onze werkwijze is oplossingsgericht, to-the-point en no-nonsense. Wij geven relatietherapie als stel (m/v), dus ook de man is vertegenwoordigd. Bovendien is de setting waarin we jullie ontvangen neutraal qua sfeer. Alle ingrediënten waardoor ook mannen zich bij ons prettig voelen en relatietherapie dus de beste kans van slagen heeft.

In de meeste gevallen wordt de gang naar relatietherapie geïnitieerd door de vrouw. En vaak is de relatietherapeut een vrouw. Hoe goed bedoeld ook, een vrouw begrijpt een man toch nooit helemaal. De man voelt zich dan mogelijk onbegrepen en gefrustreerd. En dit terwijl er nogal wat van relatietherapie afhangt: je relatie en gezin! Daarnaast hebben mannen over het algemeen meer moeite om over gevoelens en over de relatie te praten. Daarom kunnen wij de weerstand bij mannen goed begrijpen. Die weerstand is bij ons niet nodig!

Relatie crisisbeheersing

Met relatie crisisbeheersing bedoelen wij relatietherapie voor als het ècht nodig is. Wij brengen dan eerst direct rust. En geven juist voor die lastige periode specifieke ondersteuning, begeleiding en heldere adviezen.

Je staat mogelijk op het punt (overhaaste) beslissingen te nemen, dan wel je partner dreigt die te nemen. Snelheid en flexibiliteit zijn dan belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat er voor deze situaties altijd op korte termijn (ook in het weekend) ruimte is voor een afspraak. Bij het eerste (meest telefonische) contact adviseren wij jullie al over wat vooral wel en niet te doen tot de eerste fysieke afspraak. De-escalatie is cruciaal. Wij helpen jullie dan tijdens het eerste consult verder om direct de rust snel terug te laten keren, geven handvatten hoe hier thuis mee om te gaan en hoe daarna in gesprek te geraken. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar wij weten uit ervaring dat dit bijna altijd lukt, indien onze adviezen worden opgevolgd. Wij zorgen er daarna voor dat – indien nodig – er de mogelijkheid is om contact te hebben als dat echt nodig is, ook buiten kantooruren. Voor als je het even niet meer ziet zitten, je er samen niet uit komt, of als de ruzies escaleren.

Wacht dus niet te lang en neem contact met ons op voor hulp in geval van urgente relatieproblemen! We zijn in de meeste gevallen direct – en anders zo snel als mogelijk – bereikbaar per telefoon, WhatsApp, of e-mail.

Individuele relatietherapie

Individuele relatietherapie betekent relatietherapie aan één van de partners. Dit kan een aanvulling zijn op de gezamenlijke relatietherapie, bijvoorbeeld als één van de partners teveel geremd wordt door de ander tijdens gezamenlijke sessies, of om individueel iets uit te diepen in de persoonlijke sfeer.

Mocht deze persoonlijke ondersteuning aan één van de partners nog een tandje meer nodig zijn – bijvoorbeeld als er sprake is van dieperliggende psychische klachten die een ondermijnend effect hebben op de relatie – dan bieden wij de mogelijkheid tot aanvullende Persoonlijke Coaching. Ook deze coaching is laagdrempelig, op maat, nuchter en praktisch.

Individuele relatietherapie kan ook volledig los ingezet worden, bijvoorbeeld indien je partner (nog) niet mee wil of als je (eerst) alléén in relatietherapie wilt. Hier worden ook goede resultaten mee bereikt is onze ervaring.

Relatietherapie en ‘diagnoses’ 

Wij hebben veel ervaring met relatietherapie waarbij één van de partners (of beiden) een zogenaamde ‘diagnose’ heeft, zoals hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, ADHD, ADD, en dergelijke. Ook bijvoorbeeld (seks)verslaving behoort hier toe.

Ook in de Engelse taal

Een deel van onze tijd geven wij relatietherapie in het Engels. De kwaliteit is op hetzelfde niveau als in het Nederlands is onze ervaring.

Relatietherapie is een waardevolle investering

Relatietherapie is een behoorlijke uitgave. Dat realiseren wij ons. Het kan je echter veel opleveren. De keuze voor een echtscheiding wordt te vaak gemaakt zonder een goede poging tot het redden van de relatie. Terwijl herstel in veel gevallen mogelijk is, is onze ervaring.

De totale investering voor een volledig relatietherapie-traject van gemiddeld 5 tot 7 sessies bij Schouten-Consult bedraagt in de meeste gevallen netto tussen de € 1.950,00 en € 3.950,00. Zie de pagina Tarieven voor meer info.

De kosten van het niet investeren in je relatie – en dus (direct) scheiden – kunnen een veelvoud hiervan zijn.

Om te beginnen met de financiële kosten. Een mediator kost gemiddeld € 225,00 per uur. Een advocaat vaak nog meer. In beide gevallen ben je rond de € 5.000,00 kwijt (inclusief griffiekosten). En dan ben je er nog niet. Denk onder meer aan de kosten van de financiële afwikkeling (o.a. boedelscheiding, pensioenverdeling, alimentatie), een andere woning voor ten minste één van beiden (o.a. kosten makelaar, financiering, notaris, hypotheek/huur, inrichting), en meer.

Maar denk naast de hoge financiële kosten van een echtscheiding ook aan de negatieve psychische en emotionele effecten op jezelf en je gezin, met mogelijk kinderen. Dus de emotionele kosten. Die wegen vaak nog zwaarder dan de negatieve financiële gevolgen. Zeker als het tot een (langdurige) vechtscheiding zou komen. Dit alles heeft een diepe impact op jouw levensgeluk, dat van je partner en je kinderen.

Denk daarnaast ook aan terugkerende uitgaven voor een vakantie, een nieuwe televisie of auto. De keuzes daarvoor worden vaak relatief snel en gemakkelijk gemaakt, terwijl die vaak veel meer kosten dan een eenmalig relatietherapie-traject. Dit terwijl je van een gelukkige relatie je hele verdere leven de vruchten plukt. En een fijne relatie en je gezin is toch wat de meeste mensen het belangrijkste vinden in hun leven.

Is een relatietherapie-traject dan eigenlijk wel zo’n grote uitgave? Je zou jezelf de vraag kunnen stellen wat je relatie je eigenlijk waard is en of je hier geen hoge(re) prioriteit aan zou moeten geven. En je wilt er toch alles aan gedaan hebben? Jezelf deze vragen stellen betekent vaak een andere kijk op de zaak.

Kortom, relatietherapie is in de meeste gevallen een goede en verstandige investering in jezelf, je relatie en je gezin. Het kan je veel brengen.

Is je gevoel weg?

Het komt veel voor dat het gevoel voor de ander na verloop van tijd minder wordt of zelfs geheel verdwenen lijkt. Dit hoeft niet meteen het einde van de relatie te betekenen. Hoewel je dat wel veel ziet gebeuren in de praktijk. Mensen weten zich hier vaak geen raad mee. Uiteraard kan de liefde ook echt over zijn, en blijken jullie niet bij elkaar te passen. Dat het gevoel voor de ander weg lijkt, is eenvoudig te verklaren. Veel mensen varen op verliefdheid en denken dat dat de verbinding tussen beiden is. Een romantisch beeld van de werkelijkheid. Vaak wordt gedacht dat als de verliefdheid weg is, het gevoel voor de ander ook weg is.

Daarnaast kun je je niet gezien voelen, of je dermate gekwetst voelen door de ander, dat je je afsluit om jezelf te beschermen. Hierdoor voel je geen liefde meer. Ook niet voor je partner.

Gerichte gesprekken kunnen ertoe bijdragen dat je gevoel voor de ander terugkomt, ook al kun je je dat nu niet voorstellen. Gesprekken met ons, maar onderschat zeker niet de gesprekken tussen jou en je partner zelf, waar wij je de tools voor geven.

Geen (zin in) seks?

Geen (zin in) seks meer? Geen paniek. Het betekent niet dat je relatie slecht is en dat het niet oplosbaar is.

De laatste peilingen – en wij zien dat ook in de praktijk – wijzen uit dat stellen in werkelijkheid veel minder seks hebben dan wat in de media wordt beweerd. Zo leven veel stellen als broer en zus samen en heb je tegenwoordig de zogenaamde DINS-stellen (Double Income No Sex) en KANS-stellen (Kids And No Sex). Ben je beide, dan is dat helemaal dodelijk voor je seksleven. Dit hoeft niet te betekenen dat je hierdoor direct ongelukkig (in je relatie) hoeft te zijn, maar ideaal is het niet. Dit kan je relatie behoorlijk onder druk zetten. Zeker als in ieder geval één van beiden dit liever anders ziet. Het is bovendien nog vaak taboe om hierover te praten.

Dit kan opgelost worden! Als dit tussen jou en je partner instaat, dan is het zaak hier over te praten en elkaar beter leren te begrijpen. Makkelijk is dat zeker in het begin niet. Over seks bestaan veel misverstanden tussen partners. Geen zin in seks wordt nogal eens door de ander opgevat als een afwijzing, terwijl de reden vaak een hele andere is. Wij kunnen je helpen hierover te leren praten met elkaar. Zonder dat emoties de overhand nemen. Daarvoor bieden wij concrete en eenvoudige communicatie tools.

Tamara

Gert-Jan

Tamara & Gert-Jan

Herken je de volgende signalen? Dan is relatietherapie zinvol

 • Eén van beide partners wil scheiden
 • Eén van beiden is vreemdgegaan
 • Wantrouwen of wrok door een derde in het spel
 • Je bent bang je partner kwijt te raken
 • Tegenstrijdige of botsende relatiebehoeften (zoals kinderwens, autonomie, seks)
 • Intimiteit, knuffelen en seks voelen als een opgave, of is helemaal verdwenen
 • Vaak ruzie en conflicten, of juist afstandelijkheid
 • Moeizame of destructieve communicatie
 • Je voelt je eenzaam in de relatie, of niet gezien of gehoord
 • Er is geen verbinding meer met je partner
 • Elkaar niets meer te zeggen hebben
 • Je voelt geen gelijkwaardigheid in de relatie
 • Langs elkaar heen leven
 • Je voelt je opgesloten in de relatie
 • Uit elkaar groeien (door een nieuwe levensfase of persoonlijke ontwikkeling)
 • Je gevoel voor je partner is verminderd of verdwenen
 • Andere normen en waarden (over geld, rolverdeling, opvoeding, politiek, maatschappij, religie, seks)
 • Verschil in het omgaan met externe problemen (bijvoorbeeld het verlies van een kind)
 • Individuele klachten van één van beide partners (zoals depressie, burn-out, trauma, verslaving)
 • Geen uitweg meer zien uit de problemen
 • Als scheiden de enige uitweg blijkt, maar als de communicatie moeizaam verloopt
 • Eén van beide partners wil scheiden
 • Eén van beiden is vreemdgegaan
 • Wantrouwen of wrok door een derde in het spel
 • Je bent bang je partner kwijt te raken
 • Tegenstrijdige of botsende relatiebehoeften (zoals kinderwens, autonomie, seks)
 • Intimiteit, knuffelen en seks voelen als een opgave, of is helemaal verdwenen
 • Vaak ruzie en conflicten, of juist afstandelijkheid
 • Moeizame of destructieve communicatie
 • Je voelt je eenzaam in de relatie, of niet gezien of gehoord
 • Er is geen verbinding meer met je partner
 • Elkaar niets meer te zeggen hebben
 • Je voelt geen gelijkwaardigheid in de relatie
 • Langs elkaar heen leven
 • Je voelt je opgesloten in de relatie
 • Uit elkaar groeien (door een nieuwe levensfase of persoonlijke ontwikkeling)
 • Je gevoel voor je partner is verminderd of verdwenen
 • Andere normen en waarden (over geld, rolverdeling, opvoeding, politiek, maatschappij, religie, seks)
 • Verschil in het omgaan met externe problemen (bijvoorbeeld het verlies van een kind)
 • Individuele klachten van één van beide partners (zoals depressie, burn-out, trauma, verslaving)
 • Geen uitweg meer zien uit de problemen
 • Als scheiden de enige uitweg blijkt, maar als de communicatie moeizaam verloopt

“Ruim 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding. En dat percentage stijgt ieder jaar. Veel scheidingen kunnen voorkomen worden. Goede relatietherapie kan nieuw licht op de relatie laten schijnen, ook al lijkt het te laat of onmogelijk.”

Snel en flexibel

Wij hanteren geen wachtlijst en reserveren voldoende tijd voor nieuwe cliënten en/of urgente situaties. Op korte termijn kun je vaak al bij ons terecht en starten we het traject op.

Wij hebben ruime openingstijden. Afspraken ‘s avonds en in het weekend zijn ook mogelijk.

In dringende gevallen zijn wij bereikbaar, ook buiten kantooruren. Je hoeft niet te wachten tot een volgende geplande sessie.

Een afspraak kan op afstand plaatsvinden middels bijvoorbeeld online videobellen.

Wij stemmen onze werkwijze af op jouw behoefte. Dus geen standaard methode, maar maatwerk. Dit werkt het meest effectief en efficiënt.

Maatwerk

Niet een standaard methode, maar jij en je partner staan voorop. Iedere relatiecrisis is anders. Iedere persoon is anders. En in iedere relatie is de dynamiek anders. Maatwerk is dus nodig.

Binnen de relatietherapie zien wij echter steeds meer standaardisering en standaard methoden. Met als resultaat dat steeds meer stellen met relatieproblemen van alles proberen, maar wat vaak niet tot het gewenste resultaat leidt. Bovendien kost dit veel onnodige tijd.

Wij komen snel tot de kern van de problemen, zijn daadkrachtig en direct waar nodig. Alles afgestemd op jou en je partner. Niet te lang graven en waar mogelijk direct ter zake komen. En dit uiteraard op een eerlijke, begripvolle wijze naar beide partners.

Duo-coaching (m/v)

Wij geven relatietherapie met zijn tweeën, als stel (m/v). Dat biedt veel voordelen, waarbij geldt dat 1+1=3.

Op deze manier sluiten wij mogelijke gevoelens van partijdigheid zoveel mogelijk uit.

Beide seksen en karakters zijn vertegenwoordigd. De vrouw én man – of beide partners – worden begrepen.

Wij vullen elkaar aan qua kennis, karakter, ervaring en als persoon. Hierdoor zijn we als duo completer dan een enkele therapeut. We zien meer en zijn zo bovendien opgewassen tegen ook de sterkste persoonlijkheden.

Dit komt de snelheid en kwaliteit ten goede en verhoogt de kans op het gewenste resultaat.

Ervaringsdeskundig

Enkele jaren geleden hebben wij als stel een relatiecrisis overwonnen. Wij kennen daarom je gevoelens en begrijpen wat je doormaakt.

Naast onze inhoudelijke expertise, begrijpen wij wat relatieproblemen – en het oplossen daarvan – in de praktijk betekenen. Onze kennis is als het ware geland.

Als cliënt van relatietherapie hebben wij zelf ervaren wat goed ging, maar ook wat wij in de dienstverlening misten of wat beter zou kunnen. Al die zaken hebben wij toegevoegd aan onze eigen dienstverlening. Wij bieden nu de relatietherapie zoals wij die zelf graag gehad zouden willen hebben. Een compleet pakket qua inhoud, werkwijze en service.

“Wij hebben zelf een relatiecrisis doorstaan. Wij begrijpen dus hoe je je voelt, wij kennen de valkuilen, maar ook hoe je er weer uitkomt.”

Heb je naar aanleiding van het voorgaande vragen of wil je een (eerste) afspraak maken? 

Neem dan contact met ons op!

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen

Menu

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen