Hoogbegaafdheid

Coaching

Schouten-Consult (Tamara Schouten) biedt Hoogbegaafdheid Coaching voor hoogbegaafde kinderen, (jong)volwassenen en ouders van hoogbegaafden. Samen ontdekken we op een nuchtere en praktische manier je valkuilen en talenten. Ik gebruik geen standaard methodes (heeft ook totaal geen zin bij een hoogbegaafde). Het is altijd maatwerk. Dit betekent dat ik mij altijd afstem op wat jij of je kind nodig heeft. 

Het kan zinvol zijn de coaching door te trekken naar een heel gezin (met bijvoorbeeld meerdere hoogbegaafden), dus inclusief de ouders.

Hoogbegaafd zijn heeft ook een keerzijde

Hoogbegaafd zijn heeft veel positieve kanten, maar kan ook lastig zijn en voor problemen in je leven zorgen, die je mogelijk eerder niet koppelde aan hoogbegaafdheid. Denk aan psychische problemen, moeizame relaties op je werk, of als werk nooit uitdagend genoeg is, je kinderen die niet graag naar school gaan, of schoolprestaties die niet passen bij je kind. Hoe ga je hier zelf mee om en welke wegen bewandel je in de jungle van instanties om de ondersteuning te krijgen die soms nodig is.

Hoogbegaafden krijgen vaak onjuiste diagnoses

Ik zie en spreek veel kinderen, jongeren en volwassenen met diagnoses als ADHD, dyslexie, autisme en dergelijke. Terwijl (niet onderkende) hoogbegaafdheid de onderliggende reden is van de (psychische) problemen die worden ervaren. Dyslexie en psychische problemen komen sowieso vaker voor bij hoogbegaafden. Ook wordt opstandig gedrag door verveling op school nogal eens ten onrechte bestempeld als ADHD. Veel hoogbegaafden weten niet eens dat ze hoogbegaafd zijn en denken zelfs dat ze dom zijn en presteren onder hun niveau. En zijn dus ongelukkig, zonder te weten waar dat aan ligt.

Hoogbegaafden leren anders, dus coach ik ze anders

Hoogbegaafden leren anders en hebben hierdoor ook een andere manier van coaching nodig. Ze leren via de begripsroute en niet via de geheugenroute (herhaling/oefening). Zo leren ze ook het snelst. Hoogbegaafden zijn eigenwijs, zelflerend, willen alles zelf bepalen, zelf uitzoeken en accepteren geen bemoeienis. Ze hebben moeite met het volgen van de gebruikelijke voorgeschreven methodes, omdat zij op hun eigen manier sneller leren en methodes het in hun ogen ingewikkelder maken. Dat is een kracht, omdat ze het vaak zelf ook heel goed weten. Soms zit deze eigenwijsheid diep verborgen. Aangezien veel hulpverleners met methoden, oefeningen of een bepaald stappenplan werken, blijven veel hoogbegaafden met hun (psychische) klachten zitten. De coaching of therapie slaat vaak niet aan. Daar komt nog bij dat hoogbegaafden van nature al over een goed zelfreflecterend vermogen beschikken, zodat deze uitgebreide therapieën overbodig zijn en eerder vertragend en verwarrend werken. Verder zijn hoogbegaafden erg gevoelig voor de persoon die ze tegenover zich hebben. Is deze bijvoorbeeld niet “echt”, dominant of te pleasend, dan kan de hoogbegaafde in de vecht-, vlucht- of bevriesmodus blijven en loopt de behandeling vast. Dit herken ik uit de praktijk bij mijzelf, bij mijn man en bij mijn dochters.

Ik stem mij als coach daarom af op juist die bovenstaande kenmerken van een hoogbegaafde. Bij mij dan ook geen meditatie, reguliere methodes, stappenplannen of oefeningen. Daar is een hoogbegaafde niet bij gebaat. Ik zeg jou of je kind niet wat je moet doen. Met mijn coaching en adviezen zorg ik ervoor dat jij zelf inzichten krijgt en hierdoor zelf gaat begrijpen wat je doet en waarom. Je leert zo via de begripsroute. En dat is wat een hoogbegaafde nodig heeft. Dat geldt ook voor een hoogbegaafd kind.

Coaching hoogbegaafd kind of jongvolwassene

Als je vermoedt dat je kind hoogbegaafd is of dat dat uit een onderzoek is gebleken, kan ik met je kind gaan praten en achterhalen wat jouw kind nodig heeft. Ik coach je kind en geef je als ouder eenvoudige tips hoe met je kind om te gaan (ook bijvoorbeeld hoe te helpen met het leren leren) en te communiceren met school. Het is belangrijk dat ook school begrijpt hoe je kind is, hoe je kind leert en wat het nodig heeft (en vooral wat niet) om zichzelf te kunnen zijn.

Coaching (hoogbegaafde) ouder

Intelligentie is erfelijk, zo blijkt uit onderzoek. Indien je als ouder hoogbegaafd bent, dan is de kans groot dat je kinderen dat ook zijn. Andersom geldt dit ook. Als dit (onverwacht) blijkt, dan kan dat een behoorlijke impact hebben en veel inzichten geven over jezelf als ouder en/of je kinderen. Kwartjes kunnen vallen. Hierin kan ik je ook begeleiden door Persoonlijke Coaching. Zo leer je jezelf en daarmee je kind beter kennen en begrijpen. Je eigen leven en dat van je kind(eren) wordt dan gemakkelijker en fijner.

Mijn werkwijze

De vraag die we tijdens de coaching samen vooral gaan beantwoorden is wat hoogbegaafdheid voor jou of je kind inhoudt, in de breedste zin van het woord. Wat zijn jouw talenten? Waar loop jij tegen aan? Een misvatting is bijvoorbeeld dat hoogbegaafdheid inhoudt dat je in alles, of in ieder geval in de schoolse zaken, goed bent. Veel hoogbegaafden zijn bijvoorbeeld uitzonderlijk goed in één specifiek iets, wat niet direct een schoolvak hoeft te zijn. Ik help jou of je kind hier achter te komen.

Hoogbegaafdheid hoeft niet de enige reden te zijn achter de ervaren klachten. Je kunt daarnaast (denk)patronen hebben die jou in de weg zitten, of emoties onderdrukken. Als dat zo blijkt tijdens onze gesprekken, dan gaan we daar samen ook mee aan de slag.

De coaching van Schouten-Consult is praktisch, grondig en tot de kern. Ik stem mij af op jou en wat jij nodig hebt. Dat kan elk moment anders zijn. Jij past je dus niet aan aan een methode of aan mijn manier. Dit is vooral van belang voor een hoogbegaafde manier van denken. Niet gericht op ‘wat je zou mankeren’ of ‘dat je anders bent’, maar gericht op wat jou jou maakt.

Je leert begrip te krijgen voor jezelf, jezelf volledig te accepteren en autonoom te worden. Eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik leer je beter te letten op en te luisteren naar de signalen van je lichaam. Dit levert een duurzaam resultaat op, zodat je ook in de toekomst hier goed mee om kunt blijven gaan. Ik help je wegen te vinden hoe met hoogbegaafdheid om te gaan. Thuis, op school en op je werk. Met als doel dat je je beter gaat voelen over jezelf en met anderen, beter tot prestaties komt en de uitdagingen aankunt die je tegenkomt. Uiteindelijk zul je de voordelen van het hoogbegaafd zijn inzien en daar de vruchten van plukken!

Complete dienstverlening

Ik houd niet van half werk. Daarom bied ik je meer dan alleen de Hoogbegaafdheid Coaching.

Zo ben ik tussen de afspraken met jou door in dringende gevallen (kosteloos) bereikbaar voor korte vragen via telefoon of WhatsApp. Voor als je er zelf echt even niet uitkomt en direct behoefte hebt aan ondersteuning. Ik smeed het ijzer het liefst als het heet is en daar heb jij baat bij.

Ik vind het prettig om een huiselijke en vertrouwde sfeer te creëren, waardoor jij je veilig voelt en jezelf kunt zijn. Zo kan het voorkomen dat we tijdens een afspraak een glas wijn drinken. De ruimte waarin ik je ontvang is sfeervol en gezellig.

Lees meer over de uitgebreide dienstverlening van Schouten-Consult die inbegrepen is in het tarief, waaronder gratis nazorg, geen wachtlijst, ruime openingstijden (ook ’s avonds en in het weekend) en de mogelijkheid tot videobellen.

Re-integratie bij hoogbegaafdheid

Onder hoogbegaafden is een verhoogd percentage mensen die moeite hebben om passend werk te vinden en te behouden. Door de eigenschappen die horen bij hoogbegaafdheid lopen zij tegen diverse belemmeringen aan. Ik bied daarom ook Hoogbegaafdheid Coaching aan specifiek gericht op re-integratie van hoogbegaafden. Dit bied ik direct aan privépersonen, maar ook via inhuur door instellingen of organisaties.

Tamara Schouten

Heb je vragen of wil je een (eerste) afspraak maken?

Neem dan contact met mij op!

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen

Menu

Contact

   

Werkgebied

Bernheze

Oss

Uden

Veghel

Eindhoven

Den Bosch

Tilburg

Nijmegen